Nominera förtroendevald revisor

Här kan du nominera någon till revisor för OK ekonomisk förening. För att nominera någon måste du vara medlem i OK.

Nomineringsperioden är öppen till 1 januari. Därefter kommer din nominering skickas till valberedningen som en föreslagen kandidat. Valberedningens samlade nomineringsförslag presenteras sedan på föreningsstämman i maj, där ägarombuden röstar.

Från och med den 24 mars kommer valberedningens förslag till förtroendevalda revisorer finnas publicerat på OK.se.

Observera att de uppgifter du lämnar om dig själv eller den du nominerar kommer att behandlas av OK. Mer information om hur OK hanterar medlemmars och förtroendevaldas personuppgifter hittar du här.

Det går inte att nominera till regionråd/ägarombud just nu.