Valet är avslutat – tack för ditt engagemang!

Resultatet med valda ägarombud presenteras på OK.se senast den 12 mars.

Ägarombud

Vilka blir våra 121 ägarombud? Röstningsperioden pågick den 15-28 februari, och snart presenteras vilka personer som blivit valda. Håll utkik på OK.se – valresultatet presenteras senast den 12 mars.

Styrelse

Nomineringsperioden är avslutad och valberedningens förslag till styrelse 2021/2022 kommer att presenteras på OK.se den 26 mars.

Föreningsstämmans valberedning

Nomineringsperioden är avslutad och valberedningskommitténs förslag till valberedning 2021/2022 kommer att presenteras på OK.se den 26 mars.

Förtroendevald revisor

Nomineringsperioden är avslutad och valberedningens förslag till förtroendevalda revisorer 2021/2022 kommer att presenteras på OK.se den 26 mars.

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om valprocessen i OK. Du kan också kontakta vår kundservice på telefon 020–65 65 65.

Läs mer...

Vad gör en förtroendevald?

Här kan du som är intresserad läsa mer om uppdragen, vem du kan nominera och hur valprocessen ser ut.

Läs mer...