Omröstningen av ägarombud är avslutad.

Valresultatet publiceras den 15 mars på OK.se

Regionråd/ägarombud

Ägarombud och regionråd väljs för att företräda medlemmarnas intressen. Ägarombuden beslutar bland annat om val av styrelse och återbäring samt är länken mellan medlemmarna och styrelsen. Valet för 2019/20 är avslutat och resultatet publiceras på OK.se från den 15 mars.

Styrelse

Nomineringsperioden för att nominera styrelseledamöter är öppen fram till 1 januari. Kandidaterna skickas sedan till valberedningen som presenterar sitt förslag på ny styrelse vid föreningsstämman den 28 maj. Ta chansen att nominera en kandidat som du anser lämpad för uppdraget som styrelseledamot.

Föreningsstämmans valberedning

Valberedningen har ett viktigt uppdrag – att lägga fram nytt förslag till styrelse. Fram till 1 januari har du möjlighet att nominera personer som du tror passar för att arbeta i valberedningen.

Förtroendevald revisor

Förtroendevalda revisorer har som uppgift att granska den demokratiska processen, den interna kommunikationen till förtroendevalda samt styrelsens arbete. Nomineringen av kandidater är öppen fram till 1 januari.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanliga frågorna och svaren om digitala val. Du kan också ringa till kundservice på 020 – 65 -65 65. För att kunna rösta behöver du ha blivit medlem senast den 8 februari för att vara med i röstlängden. De valda kandidaterna presenteras den 15 mars.

Läs mer...

Vad gör ett ägarombud/regionråd?

Här kan du som är intresserad läsa mer om uppdraget, vem du kan nominera och hur valprocessen ser ut.

Läs mer...