Val av regionala valberedare avslutat

Valresultatet kommer att publiceras på OK.se

Regionens valberedning

Regionens valberedare är förtroendevalda som har till uppgift att hitta personer i regionen som skulle kunna bli bra som förtroendevalda. Antingen som ägarombud eller ersättare för ägarombud.Valet för 2020 är avslutat och resultatet publiceras på OK.se.

OK-råd/ägarombud

Ägarombud och OK-råd väljs för att företräda medlemmarnas intressen. Ägarombuden beslutar bland annat om val av styrelse och återbäring samt är länken mellan medlemmarna och styrelsen. Valet för 2019/20 är avslutat och resultatet är publicerat på OK.se.

Regionens årliga möte

I maj är du som medlem i OK ekonomisk förening välkommen på regionens årliga möte. Här hittar du mer information om bland annat lokal, program och upplägg för mötet. Välkommen!

Styrelse

Nomineringsperioden för att nominera styrelseledamöter är öppen fram till 1 januari. Kandidaterna skickas sedan till valberedningen som presenterar sitt förslag på ny styrelse vid föreningsstämman den 27:e maj. Ta chansen att nominera en kandidat som du anser lämpad för uppdraget som styrelseledamot.

Föreningsstämmans valberedning

Valberedningen har ett viktigt uppdrag – att lägga fram nytt förslag till styrelse. Fram till 1 januari har du möjlighet att nominera personer som du tror passar för att arbeta i valberedningen.

Förtroendevald revisor

Förtroendevalda revisorer har som uppgift att granska den demokratiska processen, den interna kommunikationen till förtroendevalda samt styrelsens arbete. Nomineringen av kandidater är öppen fram till 1 januari.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanliga frågorna och svaren om digitala val. Du kan också ringa till kundservice på 020–65 65 65. För att kunna rösta behöver du ha blivit medlem senast den 30 januari för att vara med i röstlängden. De valda kandidaterna presenteras den 13 mars på ok.se.

Läs mer...

Vad gör en förtroendevald?

Här kan du som är intresserad läsa mer om uppdragen, vem du kan nominera och hur valprocessen ser ut.

Läs mer...